Giulia Valvasori

Supervisor: Prof. S. Grimaz
Co-Supervisors: E. Ruzzene, F. Zorzini
A.y. 2020-2021